KURUMSAL

BELGELER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetki Belgesi

 

Çevre ve Şehircililk Bakanlığı
Çevre Ölçüm ve Test Yeterlik Belgesi

 

 

Çevre ve Şehircililk Bakanlığı
Çevre Ölçüm ve Test Yeterlik Kapsamı

 

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yetki Belgesi

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlik Belgesi

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlik Kapsamı

 

 
Türkak Akreditasyon Sertifikası

 

TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası (TS EN ISO/IEC 17025)

 

 

TÜRKAK Akreditasyon Kapsamı (TS EN ISO/IEC 17025)

 

 

TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası (TS EN ISO/IEC 17020)

 

 

Akreditasyon Kapsamı (TS EN ISO/IEC 17020)