KURUMSAL

FİRMA PROFİLİ > KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI
DNG Test Ölçüm Ve Analiz Laboratuvar Dan. Hiz. LTD. ŞTİ. olarak, Faaliyetlerimiz içinde müşterilerimize sunduğumuz her türlü hizmeti Doğru, Normatif, Güvenilir aynı zamanda tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri ile ulusal ve uluslararası metotlara uygun olmasını sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Bu amaçla kalite politikamız;

  • Personellerimizin gelişmesi için düzenlenecek eğitim ve seminerlere katılması sağlanarak, konusunda uzmanlaşması ve muayenelerde hizmet kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesini planlanmak.
  • “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemelerini takip etmek şarttır.” felsefesi ilehizmet kapsamımızı ulusal ve uluslar arası kabul görmüş standartlar ile teknik şartname, yasa ve yönetmelikler doğrultusunda geliştirilmiş ve geçerli kılınmış metodlardan oluşturmak ve bunlara uygun faaliyetlerimizi gerçekleştirmek.
  • Yönetim Sistemimizi TS EN ISO/IEC 17020 ve TS EN ISO/IEC 17025  standartlatına göre kurmak yürütmek, çalışanlarımızın her aşamasında bu ruhu yaşatmak ve sürekli iyileştirmek, çalışanlarımızın görevleri ile ilgili tüm kalite gerekliliklerini öğrenmeleri ve işlerinde uygulamalarını sağlayarak hizmet kalitemizin düzeyinin artmasını sürekliliğinin sağlamak.
  • Cihazların kalibrasyonları kalibrasyon tarihleri dolmadan yapılması, hatasız ve profesyonel çalışmasını sağlamak.
  • Alanında uzman personelimiz ile belirlenen hedeflere ulaşma çerçevesinde yasal ve etik kurallar içerisinde rekabeti temel ilke kabul etmek ve rekabet hukukuna riayet etmek.
  • Müşterilerimizle açık bir iletişim kurarak onları bilgilendirmek ve zamanında raporlarını verebilmek.
  • DNG olarak hatalarımızı en aza indirebilmek için izlemek, sınıflandırmak ve gerekli tedbirleri alma konusunda üstüne düşen vazifeyi en  güzel şekilde ifa etmek.
  • Anlamlı bir geleceğin ancak sağlıklı ve temiz bir çevrede mümkün olacağı bilincinin yaygınlaşması ve faaliyetlerinin bilinçli yürütülmesi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmak.

 


Dng Test ölçüm ve analiz lab.ISO/IEC 17025 ve  ISO/IEC 17020 standardına uygun olarak kurulmuş kalite yönetim sistemi, uygun metot, cihaz ve uzman teknik kadrosu ile üst yönetimden en alt kademedeki çalışanına kadar aynı bilinç ve aynı amaçla bezenmiş, çağdaş yönetim ilkelerini benimsemiş, taşıdığı büyük sorumluluğun bilincinde ve sürekli gelişme çabası içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmaktadır.