KURUMSAL

HİZMETLER > İSG ÖLÇÜMLERİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işletmeler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi için; iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi istihdamından, çalışanların sağlık gözetimi, çalışanların eğitiminden, kaza önleme politikalarından, risk analizi, ortam ölçümleri  ve acil durum planlamalarının hazırlanmasına kadar birçok konuda yükümlülük getirilmiş, işletmelerde bulunan sağlık güvenlik tehlike ve risklerinin giderilip giderilmediği Çalışma Bakanlığı’na bağlı iş müfettişlerince yapılan denetimlerde belirlenerek ağır cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. 

DNG olarak çalışma ortamınızdaki koşulların tanımlanması çalışanları korumak ve güvenli çalışma ortamı sağlamak amacıyla, çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm ve analizlerini NIOSH, OSHA, ASTM, TSE standartları kapsamında yasal mevzuata uygunluk çalışmalarınız sürecinde kolaylaştırmaktan mutluluk duyacaktır.

 

  Bu çerçevede; İç ortam İSG ölçümleri kapsamında;    
Kişisel Maruziyet gürültü ölçümleri Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu
Tesis İçi Gürültü Ölçümleri ve Tesis İçi Gürültü Haritalandırması Ortam Toz Ölçümü (PM1, PM2.5, PM5, PM10)
Kişisel Maruziyet Toz Ölçümleri (Solunabilir Toz Ölçümleri) İşyeri Ortamı Havadaki Ağır Metal Ölçümü
Ortam Toz Ölçümleri (Toplam Toz Ölçümleri) Aydınlatma Ölçümleri
Kişisel Maruziyet VOC(Uçucu Organik Bileşikler) Ölçümleri Termal Konfor Ölçümler(WBGT İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini) yapmaktayız.
Ortam VOC ölçümleri    

 


Dng Test ölçüm ve analiz lab. ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak kurulmuş kalite yönetim sistemi, uygun metot, cihaz ve uzman teknik kadrosu ile üst yönetimden en alt kademedeki çalışanına kadar aynı bilinç ve aynı amaçla bezenmiş, çağdaş yönetim ilkelerini benimsemiş, taşıdığı büyük sorumluluğun bilincinde ve sürekli gelişme çabası içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmaktadır.