KURUMSAL

FİRMA PROFİLİ > HAKKIMIZDA

DNG Test Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı Ltd.Şti. Bursa’da kurulmuştur . DNG Test, mesleki uygulama ve kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutmakta, oluşturduğu kalite sistemiyle verilen hizmetin hızlı ve hatasız olmasını güvence altına almaktadır. DNG Test  her zaman ulusal, uluslararası standartlar ve müşteri şartlarına uygun olarak hizmet verecektir. Mevcut ve gelecekteki müşteri taleplerini yerine getirmek ve müşteri beklentilerini aşmak için çabalamaktır. Kuruluşumuzun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kalıcı hedefimizdir.


Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarı
Hızla artan sanayi ve teknolojideki gelişmelerin olumsuz sonuçlarından biri de çevre kirliliğidir. Hızla gelişen endüstri ile birlikte nüfusun artması, bitmez gibi görünen doğal kaynakların hızla tükenmesinin sonucu olarak, çevre konusu dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşmiştir.  Çevre sorunlarını çözmek için çıkarılan yasal mevzuat, bu çözümün ilk ayağı olan kaynakta kirlilik tespitini ortaya çıkarmıştır. Bu durum, çevre ölçüm ve analiz laboratuvarlarının kurulması ve bu alanda uzman personellerce ölçüm yapılması sonucunu doğurmuştur. Alanında uzman personellerimiz mevzuatın tüm gereklerine ulusal ve uluslararası düzeyde karşılık vermektedir.

İSG Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan yönetmelikler gereği çalışanların maruz kaldıkları her türlü kirliliğin tespit edilmesi, yapılacak olan risk analiz ve değerlendirmelerdeki en önemli unsur somut verilerdir. Bu somut verilerin güvenilir, tarafsız ve normlara uygun olması doğru tespit ve çözümlerin yapılmasına   katkı sağlayacağı, tartışmasız iş  ve çevre sağlığı gerçeklerindendir. Bu gereklilikler göz önünde bulundurularak iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemek amacıyla ülkemiz birçok uluslararası sözleşmeye taraf olmuş ve bu amaçla çevrenin korunması ve iş güvenliğinin arttırılmasına yönelik kanunlar ve yönetmeliklerle yasal bir zemin oluşturmuştur. Yasal mevzuatın  gereği olarak, işletmelerin faaliyetlerinin denetlenmesi, faaliyetleri esnasında oluşan çevre ve çalışan sağlığındaki olumsuzlukların   önlenmesi ilgili mevzuat kapsamında  belirtilen periyodik ölçüm ve analizlere dayanmakta, bu durum ise düzenli olarak yapılacak olan ölçüm ve analiz hizmetleri ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda söz konusu ihtiyaçların Doğru, Normatif ve Güvenilir olarak karşılanması büyük önem arz etmektedir. Bu olgudan hareketle,  tecrübemizi yansıtabileceğimiz  kaliteli, güvenilir ve eksiksiz hizmet veren lider bir kuruluş olma hedefi ile yola çıkmış bulunmaktayız.

Periyodik Muayeneler (Periyodik Kontroller)
Mevzuatımız iş ekipmanlarının belirli sürede periyodik kontrollere tabi tutulmasını öngörmektedir.  Firmamız TS EN ISO/IEC 17020 standardında TÜRKAK tarafından AB-0288 akreditasyon numarasıyla A Tipi Muayene Kuruluşu olarak tarafsızlık ilkesiyle faaliyet göstermektedir.
Şirketimizde görevli yetkili mühendis ve teknik elemanlarca, yapacakları saha ve  büro çalışmaları ile İş ekipmanlarının (Kazanlar, basınçlı kaplar, kompresörler, kaldırma ve iletme araçları, İş Makinaları vb.) periyodik kontrol ve testleri yapılarak  belgelendirilir.

‘’’DNG olarak, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, insanın, sorunsuz bir çevrede sağlıklı bir yaşam sürmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hak, insan olmanın en temel gereğidir.’’’

Unutmayınız… Şirketimiz Dinamik yapısıyla-Normatif ölçüm metotlarıyla-Güvenilir çözüme yönelik değerlendirmeleriyle her zaman hizmete hazırdır...