KURUMSAL

HİZMETLER > EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Emisyon, sanayi tesislerinin çeşitli faaliyetlerini gerçekleştirmeleri esnasında kullandıkları yakıtlardan veya faaliyetleri esnasında yaptıkları işler ve işlemlerde dolayı oluşan kirliliklerdir. Bu kirliliklerin çoğunluğu yakma sonucu gerçekleşir, yakmada katı sıvı veya gaz formunda olan yakıtlar kullanılır. Bu yakıtlarla faaliyet sonrası bacadan çıkan gaza EMİSYON’a neden olur.

* Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
* Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

İşletmelerin yasal yükümlülükleri gereği belirtilen  faaliyetler sonucunda çevreye Zararlı gaz vermediklerini ispatlamak zorundadır. Bu çalışmayı belgelemek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki almış ve TÜRKAK tarafından akredite olmuş laboratuvarlara ölçüm yaptırmak zorundadırlar.

  Bu bağlamda DNG test ölçüm ve analiz laboratuvarı olarak;
Yanma Gazları Ölçümü (CO, CO2, O2, SO2, NOx, NO, NO2)
Ağır metal Örnekleme ve Analizi (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Ag, Tl, Zn)
Bacada Partikül Madde (Toz) Ölçümü
Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Örnekleme ve analizi
Bacada İslilik Analizi 
Bacada Hız Tayini
Baca Gazı Nem Yüzdesi Belirlenmesi analizlerini gerçekleştirmekteyiz.